Priser

Med reservation för ändringar som ej uppdaterats på hemsidan

Priser för de vanligaste besöken (maj 2022)

Observera att inställelse och resa till kommer vid hembesök.


Vaccination på kliniken, hund/katt (även rabies) 490 kronor

Fler djur samtidigt, samma ägare 490 kronor för första, sedan 310 kr/djur


Vaccination häst infl/infl+stelkramp inkl 1 mils resa 825 resp 856 kronor

Fler hästar samtidigt, utöver första hästen. 400 resp 431 kronor per häst


Kastrering hankatt inkl ID-tatuering och registrering 790 kronor

Kastrering honkatt inkl ID-tatuering och registrering 1395 kronor

Valpkull på kliniken 705 kronor/valp

Valpkull hembesök 775 kronor/valp

Passutfärdande hund/katt 670 kronor

Rabiesvaccination i samband med passutfärdande 180 kronor

Besiktning häst 1890 kronor

Avlivning katt kliniken 720 kronor

Avlivning hund kliniken 975 kronor

Avlivning katt hemma 1180 kronor

Avlivning hund hemma 1725 kronor

Avlivning häst 2640 kronor

Vid hembesök tillkommer

Inställelseavgift (100 kr per körda 10 min) samt milersättning (100 kr/mil enkel resa)

Med reservation för prisjusteringar.