Priser

Med reservation för ändringar som ej uppdaterats på hemsidan

Priser för de vanligaste besöken (jan 2024)

Observera att inställelse och resa tillkommer vid hembesök.


Vaccination på kliniken, hund/katt (även rabies) 525 kronor

Fler djur samtidigt, samma ägare 525 kronor för första, sedan 355 kr/djur


Vaccination häst influenza/infl+stelkramp inkl 1 mils resa 890 resp 928 kronor

Fler hästar samtidigt, utöver första hästen tillkommer 475 resp 513 kronor per häst


Kastrering hankatt  850 kronor

Kastrering honkatt  1395 kronor

ID-märkning (chip) i samband med kastrering 140 kronor

Chip + vaccination i samband med kastrering 324 kronor

Valpkull på kliniken 750 kronor/valp

Valpkull hembesök 850 kronor/valp

Passutfärdande hund/katt 670 kronor

Rabiesvaccination i samband med passutfärdande 180 kronor

Besiktning häst 2460 kronor

Avlivning katt kliniken 720 kronor

Avlivning hund kliniken 1120 kronor

Avlivning katt hemma 1390 kronor

Avlivning hund hemma 1960 kronor

Avlivning häst 3150 kronor

Vid hembesök tillkommer

Inställelseavgift (100 kr per körda 10 min) samt milersättning (120 kr/mil enkel resa)

Med reservation för prisjusteringar.